BJW In Niigata Results – June 4, 2023

BJW In Niigata Results – June 4, 2023

Tag Team Match 
Brahman Brothers (Shu & Kei) defeated Yuichi Taniguchi & Yukio Morihiro (10:14) 

Tag Team Match 
Yuko Miyamoto & Ender Kara defeated Kazuki Hashimoto & Kota Sekifuda via Bloody Sunday on Sekifuda (10:39) 

Tag Team Match 
BJW Tag Team Champion Takuya Nomura & Yasufumi Nakanoue defeated Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida via Udegatame on Yoshida (11:31) 

6 Man Tag Team Lighttube Match 
Ryuji Ito, Kazumi Kikuta & Yuki Ishikawa defeated Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champions Abdullah Kobayashi & Kankuro Hoshino & Hideyoshi Kamitani via Dragon Kicker on Hoshino (12:25) 

Tag Team Match 
World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki & Daichi Hashimoto defeated So Daimonji & Takuho Kato via Kesagiri Chop on Kato (17:46) 

Yuji Okabayashi defeated Hiroyuki Suzuki via Golem Splash (18:40)