Hana Kimura Memorial Show Results – May 23, 2023

Hana Kimura Memorial Show Results – May 23, 2023

Saori Anou defeated Miyuki Takase

11 Person Battle Royal
Jaguar Yokota defeated Fuminori Abe, Super Delfin, Kaz Hayashi, Chihiro Hashimoto, Hanako Nakamori, Kyoko Inoue, Hagane Shinno, Menso-re Oyaji, Hibiscus Mii & Munenori Sawa

Minoru Suzuki defeated Kyuusei Hana Kimura by submission

Fatal 4 Way Tag Team Match
Sonoko Kato & Ryo Mizumori defeated Ram Kaicho & Yuko Miyamoto, Kengo & Minoru Tanaka & Mayumi Ozaki & Masato Hanahata

6 Woman Tag Team Match
Asuka (Venny), Syuri & Natsupoi defeated Death Yama-san, Konami & Rina

Tag Team Match
Aja Kong & Sareee defeated Mika Iwata & Mio Momono