TJPW Live Tour In Spring Night 7 Results – June 4, 2023

TJPW Live Tour In Spring Night 7 Results – June 4, 2023

Moka Miyamoto defeated Shino Suzuki via Rashomon (5:59)

Yuki Kamifuku defeated Toga via Famouser (6:09)

6 Woman Tag Team Match 
Free WiFi (Hikari Noa & Nao Kakuta) & Wakana Uehara defeated Mahiro Kiryu, Haru Kazashiro & Runa Okubo by submission via Shoulder Lock on Kazashiro (9:05)

Hyper Misao defeated Himawari via I Am A Hero (9:14) 

Tag Team Match 
Princess Tag Team Champion & Princess Tag Team Champion Mizuki & Suzume defeated Shoko Nakajima & Kaya Toribami via Diving Foot Stomp on Toribami (11:29)

6 Woman Tag Team Match 
International Princess Champion Rika Tatsumi, Miu Watanabe & Arisu Endo vs. Yuki Aino, Raku & Pom Harajuku ends in a Time Limit Draw (20:00)