Gatoh Move Road To Korakuen Challengers Results – April 13, 2024

Gatoh Move Road To Korakuen Challengers Results – April 13, 2024

Mixed Tag Team Match
Cho-un Shiryu & Lee Yoneyamakao defeated Erii Kanae & Hoshitango (7:12)

6 Person Tag Team Match
Tokiko Kirihara, Antonio Honda & Mochi Natsumi defeated Yuko Sakurai, Chie Koishikawa & Sayaka (8:52)

Shuichiro Katsumura defeated Asia Dream Tag Team Champion Baliyan Akki (13:36)

Mizuki defeated Sayaka Obihiro (10:28)

Tag Team Match
Super Asia Champion Emi Sakura & Masahiro Takanashi defeated Sawasdee Kamen & Black Menso-re (10:43)

Saki defeated Asia Dream Tag Team Champion Mei Suruga (15:02)