Dradition Dragon Empire Phase 1 Results – March 5, 2024

Dradition Dragon Empire Phase 1 Results – March 5, 2024

Andy Wu vs. Takumi Baba ends in a Time Limit Draw (15:00)

Tag Team Match
Super Tiger & Tsubakichi Sanshu defeated Nobyuki Kurashima & Hisamaru Tajima by submission via Modified Butterfly Lock on Kurashima (7:26)

Tag Team Match
Kuroshio Tokyo Japan & Jinsei Shinzaki defeated Ayato Yoshida & Mazada via Ikemen Sault on Mazada (10:14)

Tag Team Match
Shuji Ishikawa & Ryota Hama defeated Kazusada Higuchi & Shogun Okamoto via Fire Thunder on Okamoto (10:10)

6 Man Tag Team Match
Mitsuya Nagai, Yuma Aoyagi & Jun Saito defeated Shiro Koshinaka, Akira & Kengo Mashimo by submission via Stretch Plum on Akira (13:42)

6 Man Tag Team Match
Kento Miyahara, Daisuke Sekimoto & Yuma Anzai defeated Yoshiaki Fujiwara, Masakatsu Funaki & Leona via Shutdown Suplex Hold on Leona (21:12)