Freedoms No Pain No Gain Results – February 28, 2024

Freedoms No Pain No Gain Results – February 28, 2024

8 Person Tag Team Match
Yuya Susumu, Rekka, Hakka & Rina Yamashita defeated The Sasakis (Takashi & Mammoth), Gentaro & Tatsuhito Takaiwa via Cross Arm DDT on Takashi Sasaki (6:29)

Tag Team Match
Kengo & Yusaku Ito defeated ERE (Takayuki Ueki & Dobunezumi Fukki) via Onimaru on Fukki (12:07)

Tag Team Match
Minoru Fujita & Takahiro Katori defeated F Swag (Junior Heavyweight Champion Jun Masaoka & Gaia Hox) via Luna Cult on Hox (13:49)

Toru Sugiura defeated Dragon Libre via Migihiji (18:07)

6 Man Tag Team Lighttubes Match
ERE (King Of Freedom Tag Team Champions Toshiyuki Sakuda & Kyu Mogami & Violento Jack) defeated King Of Freedom Champion Masashi Takeda, Jun Kasai & Daisuke Masaoka via Crucifix Hold on Takeda (17:10)