Gatoh Move Choco Pro #356 Results – February 4, 2024

Gatoh Move Choco Pro #356 Results – February 4, 2024

Cho un Shiryu defeated Sayaka Obihiro (7:19)

Sawasdee Kamen defeated Tokiko Kirihara (7:05)

6 Person Tag Team Match
Super Asia Champion Emi Sakura, Masahiro Takanashi & Mochi Natsumi defeated Asia Dream Tag Team Champions Best Bros (Mei Suruga & Baliyan Akki) & Nonoka Seto (14:27)