Gatoh Move Road To Korakuen Sakura Days Results – March 13, 2024

Gatoh Move Road To Korakuen Sakura Days Results – March 13, 2024

Tag Team Match
Emi Sakura & Makoto defeated Erii Kanae & Sayaka (11:41)

Tag Team Match
CDK (Chris Brookes & Masahiro Takanashi) defeated Gaia Hox & Rekka (10:31)

Mao defeated Antonio Honda (13:52)

Mizuki defeated Miya Yotsuba (12:57)

Asia Dream Tag Team Titles Fatal 4 Way Match
Best Bros (Mei Suruga & Baliyan Akki) (c) defeated Tokiko Kirihara & Shuichiro Katsumura, Kung Fu Panda (Cho Un Shiryu & Lee Yoneyamakao) & Obihiro Shokudo Sohoten (Sayaka Obihiro & Minoru Fujita) (17:07) (STILL CHAMPIONS!!!!)