Prominence Kenen Sansan Results – February 22, 2024

Prominence Kenen Sansan Results – February 22, 2024

Nao Ishikawa defeated Kizuna Tanaka via NAO (8:48)

Mixed Tag Team Hardcore Match
Violento Jack & Miyako Matsumoto defeated Natsumi Mochi & Masahiro Takanashi via Lariat on Mochi (13:53)

Tag Team Match
Kurumi Hiiragi & Yuu defeated Kaori Yoneyama & Kakeru Sekiguchi via Diving Body Press on Sekiguchi (11:45)

6 Person Tag Team Hardcore Match
Yuki Miyazaki, Takumi Tsukamoto & Takayuki Ueki defeated Akane Fujita, Toshiyuki Sakuda & Ryota Nakatsu via Kaiten Zudon on Fujita (16:32)

Hardcore Match
Chris Brookes defeated Risa Sera via Referee Stoppage (14:48)