TJPW Tokyo Princess Cup Night 3 Results – July 17, 2023

TJPW Tokyo Princess Cup Night 3 Results – July 17, 2023

Suzume defeated Haru Kazashiro via Mikazuki Meteor Shower (6:14)

Tag Team Match
Raku & Pom Harajuku defeated Hyper Misao & Shino Suzuki via Doctor Yellow on Suzuki (9:30)

6 Woman Tag Team Match
Princess Of Princess Champion Mizuki, Mahiro Kiryu & Haruna Neko defeated Arisu Endo, Himawari & Runa Okubo by submission via Face Lock on Okubo (11:04)

8 Woman Tag Team Match
Miyu Yamashita, Shoko Nakajima, Wakana Uehara & Toga defeated Rika Tatsumi, Hikari Noa, Moka Miyamoto & Kaya Toribami via Attitude Adjustment on Toribami (13:29)

1st Round Match Of The 2023 Tokyo Princess Cup
Yuki Kamifuku defeated Nao Kakuta via Famouser (9:56)

1st Round Match Of The 2023 Tokyo Princess Cup
Miu Watanabe defeated Yuki Aino via Tear Drop (15:10) (She will face Yuki Kamifuku in the Quarter Finals)