Zero1 Zero1 vs. Osaka Army Spring Sakura Battle Vol 2 Results – March 20, 2024

Zero1 Zero1 vs. Osaka Army Spring Sakura Battle Vol 2 Results – March 20, 2024

Takumi Baba defeated Takumi Saito via Diving Foot Stomp

6 Man Tag Team Match
Seiya Nishiyama, Yuuji Yoshida & MGA defeated Gameras, Dankichi Jigurama & Daigoro Futon via Majin Furugurumatai on Jigurama (9:02)

Rikiya Fudo defeated Kongozan via Chomolungma Press (8:44)

Aja Kong defeated Momoka Hanazono via Diving Elbow Drop (11:59)

Tag Team Match
Jaguar Yokota & Shoki Kitamura defeated Hiroyo Matsumoto & Satsuki Nagao via Shindo on Nagao (13:31)