YMZ In Shinkiba 1st Ring Results – January 30, 2024

YMZ In Shinkiba 1st Ring Results – January 30, 2024

Tag Team Match
Kakeru Sekiguchi & Takato Nakano defeated Momo Tani & Tatsuya Hanami via Gyakuuchi (9:25)

Haruka Umesaki defeated Matsuzawa-san via Pinfall (7:24)

Hiroshi Sensei Judo Itchokusen Match
Kengo Mashimo defeated Trans Am Hiroshi via Mudo (10:00) (2-1)

Masashiro Takanashi vs. Risa Sera ends in a No Contest (11:47)

6 Woman Tag Team Match
Kaori Yoneyama, Makoto & Yuu defeated Tsubasa Kuragaki, Saki & Chie Ozora via Pinfall on Ozora (9:41)

Independent Junior Heavyweight Title Match
Hikaru Sato (c) defeated Antonio Honda via Small Package (15:52) (STILL CHAMPION!!!)