BJW Big B Style Night 4 Results – July 6, 2023

BJW Big B Style Night 4 Results – July 6, 2023

Kikutaro defeated Yuichi Taniguchi via School Boy (8:39)

Triple Threat Tag Team Match
Chicharito Shoki & Kazumasa Yoshida defeated Brahman Brothers (Shu & Kei) & Junior Heavyweight Champion Kaji Tomato & Kota Sekifuda via Samson Clutch on Kei (11:13)

Tag Team Match
BJW Tag Team Champion Fuminori Abe & Kazuki Hashimoto vs. Takuho Kato & Hiroyuki Suzuki ends in a No Contest (5:28)

8 Man Tag Team Bring Your Own Weapons Match
Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champions Yuki Ishikawa, Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta & Ryuji Ito defeated Death Match Heavyweight Champion Abdullah Kobayashi, Daiju Wakamatsu, Kankuro Hoshino & Yuko Miyamoto via Lazarus Effect on Hoshino (10:51)

Tag Team Match
World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki & Shigehiro Irie defeated Yasufumi Nakanoue & So Daimonji via Kesagiri Chop on Nakanoue (8:43)

Tag Team Match
Minoru Suzuki & Daisuke Sekimoto defeated BJW Tag Team Champion Takuya Nomura & Daichi Hashimoto via Gotch Style Piledriver on Nomura (16:16)