Freedoms Deathmatch Festival Results – April 14, 2024

Freedoms Deathmatch Festival Results – April 14, 2024

Kengo defeated Hiromu Nakamura via Headlock (6:49)

6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Takahiro Katori, Dragon Libre & Rekka defeated F Swag (Jun Masaoka & Gaia Hox) & Takahiro Hirakimoto via Luna Cult on Hirakimoto (10:28)

Gentaro vs. Rey Paloma ends in a Double Pin (9:49)

6 Man Tag Team Hardcore Match
ERE (Takayuki Ueki & Dobunezumi Fukki) & Tsuyoshi Okada defeated Devil Magician, Takumi Tsukamoto & Yuya Susumu via Salute Style Headbutt on Magician (12:21)

Tag Team Scramble Bunkhouse Match
Mammoth Sasaki & Toru Sugiura defeated Takashi Sasaki & Hakka via Swift Driver H on Hakka (13:29)

Tag Team W Board & Alpha Death Match
Rina Yamashita & Minoru Fujita defeated Daisuke Masaoka & Yusaku Ito via Modified Samson Clutch on Ito (13:29)

Tag Team Lighttube & Thumbtack Match
King Of Freedom Champion Masashi Takeda & Jun Kasai defeated ERE (Violento Jack & Toshiyuki Sakuda) via Reverse U Crash on Sakuda (18:36)