Gatoh Move Choco Pro #352 Results – January 13, 2024

Gatoh Move Choco Pro #352 Results – January 13, 2024

Mixed Tag Team Match
Super Asia Champion Emi Sakura & Masahiro Takanashi defeated Tokiko Kirihara & Nonoka Seto

Triple Threat Match
Cho un Shiryu defeated Antonio Honda & Harutoki

6 Person Tag Team Match
Asia Dream Tag Team Champions Best Bros (Mei Suruga & Baliyan Akki) & Momoka Hanazono  defeated Sayaka Obihiro, Michio Kageyama & Sayaka