TJPW Live Tour In Spring Night 4 Results – April 13, 2024

TJPW Live Tour In Spring Night 4 Results – April 13, 2024

6 Woman Tag Team Match
Moka Miyamoto, Juria Nagano & Kaya Toribami defeated Yuki Aino, Pom Harajuku & Shino Suzuki via Senpukyaku on Suzuki (12:13)

Yuki Kamifuku defeated Uta Takami via Dropkick (5:20)

6 Woman Tag Team Match
Rika Tatsumi, Raku & Chika Nanase defeated Mahiro Kiryu, Toga & Kira Summer by submission via Dragon Sleeper on Summer (10:37)

Tag Team Match
Nao Kakuta & Mizuki defeated Haru Kazashiro & Runa Okubo via Cutie Special on Kazashiro (10:14)

6 Woman Tag Team Match
Shoko Nakajima, Wakana Uehara & Himawari defeated Princess Tag Team Champions Daisy Monkeys (Arisu Endo & Suzume) & Princess Of Princess Champion Miu Watanabe via Inside Cradle on Watanabe (16:42)

Moka Miyamoto defeated Juria Nagano via Korokan (10:58)