DDT Dramatic Dream Tour Night 5 Results – May 19, 2024

DDT Dramatic Dream Tour Night 5 Results – May 19, 2024

Triple Threat Match
Kazuma Sumi defeated Yuni & Ilusion via School Boy on Yuni (7:10) (Pre Show)

6 Man Tag Team Match
Yuto Kikuchi, Harutoki & Kouhei Kinoshita defeated Extreme Champion Shunma Katsumata, Keigo Nakamura & Naruki Doi via Diving Foot Stomp on Nakamura (1:15)

Tag Team Match
Super Sasadango Machine & Danshoku Dieno defeated Trans Am Hiroshi & Kazuki Hirata via Gaydo Clutch on Hirata (0:09)

Tag Team Match
Super Sasadango Machine & Danshoku Dieno defeated Trans Am Hiroshi & Kazuki Hirata via Inside Cradle on Hiroshi (0:07)

Tag Team Match
Trans Am Hiroshi & Danshoku Dieno defeated Super Sasadango Machine & Kazuki Hirata via School Boy on Machine (0:07)

3 On 1 Handicap Match
Danshoku Dieno defeated Super Sasadango Machine, Trans Am Hiroshi & Kazuki Hirata via School Boy on Machine (0:21)

Fatal 4 Way Match
Super Sasadango Machine vs. Trans Am Hiroshi vs. Danshoku Dieno vs. Kazuki Hirata ends in a 4 Way Pin (2:33)

MMA Rules Match
Bushimasa vs. Thanomsak Toba ends in a Draw (Round 2 1:00)

10 Team Rumble Match
Yankee Two Kenju (Yuko Miyamoto & Isami Kodaka) defeated Black Menso-re & Toru Owashi, Tomomitsu Matsunaga & Gota Ihashi, Yoshihiko & Pokotan, Keisuke Ishii & Akito, Romance Dawn (Soma Takao & Shota), 10 Man Tag Team Champion Masahiro Takanashi & Makoto Oishi, KO-D Tag Team Champion Yuki Iino & Yuki Ishida & 6 Man Tag Team Champions Damnation TA (MJ Paul & Kanon) via Brainbuster on Shota (15:00)

6 Man Tag Team Match
Magnitude Kishiwada, Kengo Takai & HUB defeated Billy Ken Kid, Shoichi Uchida & Tsubasa via Last Ride on Uchida (5:19)

6 Man Tag Team Match
Jun Akiyama, Jinsei Shinzaki & Sanshiro Takagi defeated 10 Man Tag Team Champion Takeshi Masada, Yuya Koroku & To-y via Nenbutsu Power Bomb on Koroku (10:42)

6 Man Tag Team Match
Chris Brookes, Yuji Hino & Harashima defeated Shuji Ishikawa, Shigehiro Irie & Yukio Naya via Springboard Somato on Irie (11:55)

Tag Team Match
6 Man Tag Team Champion Daisuke Sasaki & Dick Togo defeated 10 Man Tag Team Champion Antonio Honda & Yasu Urano via Diving Senton on Honda (17:19)

Kuishinbo Kamen defeated Kikutaro via Kansai Airport Tornado (16:38)

Konosuke Takeshita defeated Minoru Suzuki via Elbow (23:41)

Tag Team Match
KO-D Openweight Champion Yuki Ueno & Kazusada Higuchi defeated KO-D Tag Team Champion Tetsuya Endo & Universal Champion Mao via WR on Endo (25:37)