Gatoh Move Choco Pro #363: 4th Anniversary Show Results – March 30, 2024

Gatoh Move Choco Pro #363: 4th Anniversary Show Results – March 30, 2024

Non Title Exhibition Match
Super Asia Champion Emi Sakura defeated Hiyori (3:00) (1-0)

Tag Team Match
Sawasdee Kamen & Minoru Fujita defeated Masahiro Takanashi & Chon Shiryu (9:07)

Tokiko Kirihara defeated Erii Kanae (4:43)

Tag Team Match
Asia Dream Tag Team Champion Mei Suruga & Super Asia Champion Emi Sakura defeated Miya Yotsuba & Sayaka (14:07)