TJPW Tokyo Princess Cup Night 1 Results – July 15, 2023

TJPW Tokyo Princess Cup Night 1 Results – July 15, 2023

Tag Team Match
Wakana Uehara & Himawari defeated Haru Kazashiro & Runa Okubo by submission via Sleeper Hold on Kazashiro (6:45)

Kaya Toribami defeated Shino Suzuki via Bird Cage (5:20)

6 Woman Tag Team Match
Free WiFi (Hikari Noa & Nao Kakuta) & Arisu Endo defeated Yuki Kamifuku, Mahiro Kiryu & Toga via Running Neckbreaker Drop on Toga (10:40)

8 Woman Tag Team Match
International Princess Champion Rika Tatsumi, Miu Watanabe, Suzume & Haruna Neko defeated Shoko Nakajima, Yuki Aino, Raku & Pom Harajuku via Twist Of Fate on Harajuku (13:42)

1st Round Match Of The 2023 Tokyo Princess Cup
Moka Miyamoto defeated Hyper Misao via Zero sen Kick (9:36)

Non Title 1st Round Match Of The 2023 Tokyo Princess Cup
Miyu Yamashita defeated Princess Of Princess Champion Mizuki via Skull Kick (16:11) (She will face Moka Miyamoto in the Quarter Finals)