YMZ Wrestling Gokigen Kawasaki #71 Results – April 18, 2024

YMZ Wrestling Gokigen Kawasaki #71 Results – April 18, 2024

Yuu defeated Mizuki Kato (7:09)

Kakeru Sekiguchi defeated Trans Am Hiroshi (7:37)

Chicharito Shoki vs. Masahiro Takanashi ends in a Time Limit Draw (10:00)

Mixed Tag Team Match
Harutoki & Momoka Hanazono defeated Hikaru Sato & Kaori Yoneyama (0:44)

Mixed Tag Team Match
Hikaru Sato & Kaori Yoneyama defeated Harutoki & Momoka Hanazono (0:21)

Mixed Tag Team Match
Harutoki & Momoka Hanazono vs. Hikaru Sato & Kaori Yoneyama ends in a No Contest (12:29)