Zero1 23rd Anniversary Show Results – April 14, 2024

Zero1 23rd Anniversary Show Results – April 14, 2024

Rikiya Fudo defeated Takumi Saito via Shin Chomolungma Driver (9:51)

Tag Team Match
Junya Matsunaga & Tsugataka Sato vs. Noriyuki Yoshida & Kumatoshi ends in a Time Limit Draw (20:00)

Tag Team Match
Takumi Baba & Jaguar Yokota defeated Yuki Toki & Sanae Takebayashi via Spin Kick on Takebayashi (14:52)

Tag Team Match
Real Zero1 (Chris Vice & Satsuki Nagao) defeated Shoki Kitamura & Yuko Miyamoto via Impact Flash on Kitamura (13:01)