AJPW Champion Carnival Night 3 Results – April 21, 2024

AJPW Champion Carnival Night 3 Results – April 21, 2024

8 Man Tag Team Match
Gaora Television Champion Seigo Tachibana, Daiju Wakamatsu, Lord Crewe & Hikaru Sato defeated Ryo Inoue, Musashi, Ayato Yoshida & Chicharito Shoki via Earth Shatter on Shoki (9:19)

Block B Match Of The 2024 Champion Carnival
World Tag Team Champion Jun Saito (4) defeated Hartley Jackson (0) via Pyscho Break (7:47)

Block A Match Of The 2024 Champion Carnival
Kuroshio Tokyo Japan (2) defeated Cyrus (0) via Ikemen Special (3:12)

Block A Match Of The 2024 Champion Carnival
Davey Boy Smith Jr (2) defeated Shotaro Ashino (4) via Bulldog Bomb (13:05)

Block B Match Of The 2024 Champion Carnival
World Tag Team Champion Rei Saito (2) defeated Hideki Suzuki (0) via Drill A Hole Piledriver (6:54)

6 Man Tag Team Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Suwama, Kaz Hayashi & Masayuki Kono defeated Dan Tamura, Hokuto Omori & Ren Ayabe via Lariat on Omori (13:02)

Block A Match Of The 2024 Champion Carnival
Kento Miyahara (4) defeated Yuma Aoyagi (4) via Shutdown Suplex (20:15) (Recommend)

Non Title Block B Match Of The 2024 Champion Carnival
Ryuki Honda (2) defeated Triple Crown Heavyweight Champion Yuma Anzai (4) via Final Vent (21:13) (Recommend)

Standings After Night 3

Block A

1st Place- Shotaro Ashino & Kento Miyahara (4 Points) (2-1) & Yuma Aoyagi (4 Points) (2-0)

2nd Place- Kuroshio Tokyo Japan, Davey Boy Smith Jr & Ren Ayabe (2 Points) (1-1)

Last Place- Hokuto Omori (0 Points) (0-2) & Cyrus (0 Points) (0-1)

Block B

1st Place- Triple Crown Heavyweight Champion Yuma Anzai & World Tag Team Champion Jun Saito (4 Points) (2-1) & AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Suwama (4 Points) (2-0)

2nd Place- World Tag Team Champion Rei Saito, Lord Crewe & Ryuki Honda (2 Points) (1-1)

Last Place- Hideki Suzuki & Hartley Jackson (0 Points) (0-2)