BJW Big B Style Night 2 Results – July 4, 2023

BJW Big B Style Night 2 Results – July 4, 2023

Yuko Miyamoto defeated Yuichi Taniguchi via Backslide (7:33)

6 Man Tag Team Match
Brahman Brothers (Kei & Shu) & Takuho Kato defeated Ryuji Ito, Kazuki Hashimoto & Masaki Morihiro via Einogatame on Morihiro (7:32)

Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Kaji Tomato & Shigehiro Irie defeated Chicharito Shoki & Kazumasa Yoshida via Beast Bomber on Yoshida (11:37)

Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match
Yuki Ishikawa, Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta (c) defeated Death Match Heavyweight Champion Abdullah Kobayashi, Daiju Wakamatsu & Kankuro Hoshino via Lazarus Effect on Hoshino (11:59)

Non Title Match
BJW Tag Team Champions Astronauts (Takuya Nomura & Fuminori Abe) defeated Kota Sekifuda & Rey Paloma via O’Sakasaoekomi on Paloma (12:26)

6 Man Tag Team Match
World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki, Daisuke Sekimoto & Daichi Hashimoto defeated Yasufumi Nakanoue, Daimonji So & Hiroyuki Suzuki via Kesagiri Chop on Suzuki (18:31)