BJW In Hyogo Results – May 8, 2024

BJW In Hyogo Results – May 8, 2024

Tag Team Match
Astronauts (Takuya Nomura & Fuminori Abe) defeated So Daimonji & Kazuki Hashimoto via Cobra Twist on Hashimoto (7:22)

Tomoka Inaba defeated Mizuha via Inaba Otoshi (5:57)

Tag Team Match
Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champion Kankuro Hoshino & Junior Heavyweight Champion Kota Sekifuda defeated Zeke Andino & Jacob Crane via Frog Splash on Andino (7:55)

6 Man Tag Team Match
Death Match Heavyweight Champion Hideyoshi Kamitani, Kazumi Kikuta & Satsuki Nagao defeated World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki, Yasufumi Nakanoue & Kazumasa Yoshida via Brainbuster on Yoshida (8:05)