BJW In Kanagawa Night 2 Part 1 Results – April 27, 2024 (Afternoon)

BJW In Kanagawa Night 2 Part 1 Results – April 27, 2024 (Afternoon)

Tag Team Match
Abdullah Kobayashi & Masaki Morihiro defeated Yuichi Taniguchi & Kosuke Sato via Pinfall on Taniguchi (9:21)

Tag Team Match
Takuya Nomura & Kazuki Hashimoto defeated Yasufumi Nakanoue & Jacob Crane via Udegatame on Crane (8:46)

Kazumasa Yoshida defeated Kankuro Hoshino via Jackknife Hold (9:46)

Tag Team Match
World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki & Death Match Heavyweight Champion Hideyoshi Kamitani defeated Project Havoc (Junior Heavyweight Champion Ender Kara & Tempesta) via Kesagiri Chop on Tempesta (11:13)

6 Man Tag Team Match
Ryuji Ito, Daichi Hashimoto & Kota Sekifuda defeated Daisuke Sekimoto, Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta via Oblanga on Kikuta (18:04)