Freedoms Hot Free People Results – February 17, 2024

Freedoms Hot Free People Results – February 17, 2024

6 Man Tag Team Match
Yuya Susumu, Rekka & Hakka defeated Mammoth Sasaki, Tatsuhito Takaiwa & Gentaro via Rekka Daizanto on Gentaro (7:40)

Yusaku Ito defeated Kengo via Bon No Driver (11:02)

Tag Team Match
F Swag (Junior Heavyweight Champion Jun Masaoka & Gaia Hox) defeated Toru Sugiura & Dragon Libre via Vanishing Shift on Libre (14:54)

6 Person Tag Team Match
King Of Freedom Champion Masashi Takeda, Rina Yamashita & Takashi Sasaki defeated Brahman Brothers (Shu & Kei) & Dobunezumi Fukki via Pinfall on Kei (10:45)

8 Man Tag Team Elimination Hardcore Match
Unchain (Jun Kasai & Minoru Fujita), Daisuke Masaoka & Takahiro Katori defeated ERE (King Of Freedom Tag Team Champions Toshiyuki Sakuda & Kyu Mogami, Violento Jack & Takayuki Ueki) via Over The Top Rope on Jack (20:50)