Gatoh Move Choco Pro #368 Results – April 28, 2024

Gatoh Move Choco Pro #368 Results – April 28, 2024

Tag Team Match
Antonio Honda & Masahiro Takanashi defeated Sayaka & Sayaka Obihiro (8:44)

Kuishinbo Kamen defeated Chie Koishikawa (5:24)

6 Person Tag Team Match
Asia Dream Tag Team Champions Best Bros (Baliyan Akki & Mei Suruga) & Tokiko Kirihara defeated Erii Kanae, Miya Yotsuba & Nonoka Seto (17:00)