TJPW & Ganbare Joshi Shuffle Date Results – March 22, 2024

TJPW & Ganbare Joshi Shuffle Date Results – March 22, 2024

Tag Team Match
Mahiro Kiryu & Haru Kazashiro defeated Toga & Chika Nanase via Spinebuster on Nanase (9:21)

6 Woman Tag Team Match
Rika Tatsumi, Runa Okubo & Uta Takami defeated Moka Miyamoto, Wakana Uehara & Kira Summer via Twist Of Fate on Summer (12:43)

Tag Team Match
Harukaze & Kaya Toribami defeated Raku & Shino Suzuki via Kaze No Spear on Suzuki (10:10)

Tag Team Match
Yuki Kamifuku & Yuuri defeated Himawari & Riara via Famouser on Riara (10:45)

Tag Team Match
Yuna Manase & Nao Kakuta defeated Shoko Nakajima & Yoshiko Hasegawa via Suzuki Dynamic on Hasegawa (13:33)