TJPW Live Tour Night 1 Results – January 13, 2024

TJPW Live Tour Night 1 Results – January 13, 2024

Moka Miyamoto defeated Haru Kazashiro via Rashomon (6:16)

Raku defeated Shino Suzuki via Doctor Yellow (7:17)

Triple Threat Match
Arisu Endo defeated Kaya Toribami & Toga by submission via Camel Clutch (7:32)

Tag Team Match
Shoko Nakajima & Hyper Misao defeated Mahiro Kiryu & Himawari via Northern Lights Suplex on Himawari (9:01)

Non Title Match
Princess Tag Team Champions Ryo Mizunami & Yuki Aino defeated Suzume & Wakana Uehara via Spear on Uehara (13:00)

6 Woman Tag Team Match
Princess Of Princess Champion Miyu Yamashita, Mizuki & Nao Kakuta defeated Daydream (Rika Tatsumi & Miu Watanabe) & Pom Harajuku via Cutie Special on Harajuku (15:10)