TJPW Live Tour Night 2 Results – January 14, 2024

TJPW Live Tour Night 2 Results – January 14, 2024

Kaya Toribami defeated Shino Suzuki via Bird Cage (6:01)

Nao Kakuta defeated Toga via Shiden Kai (6:35)

Tag Team Match
Raku & Pom Harajuku defeated Arisu Endo & Haru Kazashiro via Pom De Justice on Kazashiro (8:31)

Tag Team Match
Hyper Misao & Mahiro Kiryu defeated Mizuki & Himawari by submission via Crossface Chicken Wing on Himawari (8:50)

Tag Team Match
Daydream (Rika Tatsumi & Miu Watanabe) defeated Suzume & Wakana Uehara by submission via Canadian Backbreaker on Uehara (12:36)

Tag Team Match
Princess Tag Team Champion Yuki Aino & Shoko Nakajima defeated Princess Of Princess Champion Miyu Yamashita & Moka Miyamoto via UBV on Miyamoto (15:04)