YMZ Wrestling Gokigen Kawasaki #72 Results – April 25, 2024

YMZ Wrestling Gokigen Kawasaki #72 Results – April 25, 2024

Tsubasa Kuragaki defeated Banny Oikawa (8:23)

Masahiro Takanashi defeated Daichi Sato (7:10)

Antonio Honda vs. Kaori Yoneyama ends in a Draw (8:58)

Fatal 5 Way Spring Sweater Matsuri Gokigen Marunage Match
Hikaru Sato, Makoto, Rina Yamashita & Takuro Niki defeated Matsuzawa-san (14:38)