Zero1 Tochigi Pro Wrestling 45th Tenpyo Flower Festival Results – April 29, 2024

Zero1 Tochigi Pro Wrestling 45th Tenpyo Flower Festival Results – April 29, 2024

Leo Isaka defeated Takumi Saito via Swanton Bomb (11:19)

Rikiya Fudo defeated Leatherface via Shin Chomolangma Driver (12:02)

Tag Team Match
Tsugataka Sato & Junya Matsunaga defeated Higashi No Asuka & Yuki Toki via B Sting on Toki (20:10)