Zero1 Tochigi Pro Wrestling Roadside Station Nikko 9th Anniversary Results – May 3, 2024

Zero1 Tochigi Pro Wrestling Roadside Station Nikko 9th Anniversary Results – May 3, 2024

Tag Team Match
Tsugataka Sato & Takumi Baba defeated Junya Matsunaga & Yuki Toki via BB Bomb on Toki (14:10)

Triple Threat Match
Kentaro Yasu defeated Yasu Kubota & Yoshikazu Yokoyama via YaSwanton Bomb on Yokoyama (10:53)

6 Person Tag Team Match
Real Zero1 (Masato Tanaka, Takuya Sugawara & Hide Kubota) defeated Real Zero1 (Chris Vice & Satsuki Nagao) & Jaguar Yokota via Sliding D on Nagao (16:28)