BJW Big B Styke Night 1 Results – July 3, 2023

BJW Big B Styke Night 1 Results – July 3, 2023

6 Man Tag Team Match
Kankuro Hoshino, Yuichi Taniguchi & Masaki Morihiro defeated Brahman Brothers (Shu & Kei) & Kazumasa Yoshida via G-Shocklutch on Kei (9:13)

Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Kaji Tomato & Kota Sekifuda defeated Kazuki Hashimoto & Chicharito Shoki via Speedman on Hashimoto (10:54)

Non Title Match
BJW Tag Team Champions Astronauts (Takuya Nomura & Fuminori Abe) defeated Daichi Hashimoto & Takuho Kato via Pinfall on Kato (10:00)

6 Man Tag Team Match
Yasufumi Nakanoue, Daimonji So & Hiroyuki Suzuki defeated Daisuke Sekimoto, Yuko Miyamoto & Shigehiro Irie via Diving Elbow Drop on Miyamoto (13:55)

Non Title Match
World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki defeated Leatherface via Kesagiri Chop (10:51)

Non Title Lighttube Death Match
Death Match Heavyweight Champion Abdullah Kobayashi, Daiju Wakamatsu & Ryuji Ito defeated Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champions Yuki Ishikawa, Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta via Diving Bakachinga Elbow Drop (12:53)